Oktay Aydın / Dr. Öğr. Üy.

 Çocuğunuzun Yetenek Haritasını Öğrenmek İster Misiniz?

Bir ülkenin en büyük sermayesi insan yeteneğidir. Ülkemizde, birçok çocuk, yeteneklerinin farkında olmadan ve rastgele kararlarla kendine bir gelecek oluşturmaktadır. Oysa, insanla ve eğitimle ilgili bilimsel gerçekler ve dünyadaki gelişmeler, artık yeteneklerin çok daha önemsenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Ulusal sınavların baskısı altında eğitim vermeye çalışan okulların en önemli görevlerinden biri, öğrencileri tüm yönleriyle tanıyarak, ihtiyaç duydukları eğitimsel destekleri sunmaktır. Çocukların tanınması gereken en önemli alanlarından biri de yeteneklerdir. Yeteneklerini tanıması, bir öğrencinin hem okul başarısı hem de gelecekte yapacağı meslek ve kariyerine ilişkin tercihleri açısından son derece önemlidir.

OTF Özel Okul Tercih Fuarı olarak, bu ana fikirden hareketle, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üy. Oktay Aydın tarafından geliştirilen “MIT Yetenek Sıralama Testleri” ile çocuklarınızın yetene ve ilgi haritalarını çıkarabileceksiniz.

Çocuğumun yetenek alanlarını bilmek ne işime yarayacak?

Anaokulundan başlayarak her kademede çocuğunuzun yetenek haritalarını çıkarmakla aşağıdaki kazanımları elde etmiş olacaksınız:

* Ders seçme

* Alan, branş seçme

* Kulüp seçme

* Okul, üniversite seçme

* Meslek seçme

* Özel kurs seçme

* Öğrenme yollarını keşfetme

* Yetenek ve ilgi alanlarını karşılaştırarak kararlar almak

* Ödev, proje ve görev seçimlerinde tercihler yapmak

Hangi yetenek alanlarından söz edebiliriz?

Gardner’a göre, doğuştan sekiz temel yeteneğin varlığından söz edebiliriz. Bu yetenek alanları şunlardır:

* Sözel/Dil Yeteneği. Türkçe’yi etkili, doğru ve güçlü şekilde kullanmak.

* Mantıksal/Matematiksel Yetenek. Olaylar ve olgular arasında zengin ilişkiler kurmak ve derin düşünme becerilerine sahip olmak.

* Görsel/Uzamsal Yetenek. Nesne ve varlıkları görsel hafızaya kaydetme ve hatırlama, görsel verileri işleme becerileri.

* İşitsel/Müzikal Yetenek. Sesleri duyma ve verme, ritmi duyma ve verme, ezginleri duyma ve verme becerileri

* Sosyal Yetenek. Yeni ilişkiler kurma, başkalarına karşı duyarlı olma, etkileyici olma, organizasyonların içinde yer alma.

* Kişisel/Özedönük Yetenek. Kendinin farkında olma, kendi hakkında derin düşünme, özgüveni yüksek olma, duygu ve düşüncelerinin farkında olma.

* Bedensel/Kinestetik Yetenek. Hız, dayanıklılık, denge ve koordinasyon becerileri.

* Doğa Yeteneği. Doğaya karşı duyarlılık, doğada olup bitenleri merak etme, doğa olayları arasında ilişkiler kurma, doğayla iç içe olmak isteme, doğadaki varlıklara saygı duyma, onları besleme ve yetiştirme …

Testle ilgili kritik noktalar nelerdir?

Gardner’a göre, doğuştan sekiz temel yeteneğin varlığından söz edebiliriz. Bu yetenek alanları şunlardır:

  • Yetenekler, «performansa dayalı» değil, «algıya dayalı» olarak ölçülür.
  • MIT Testleri, «üstün yetenek» değil, «baskın yetenek» ile ilgilenir.
  • Her çocuk için 14 sayfalık bireysel raporlar sunulur.
  • Bir yetenek alanının yüksek çıkması üstün yetenek anlamına gelmediği gibi, düşük çıkması da yeteneksizlik anlamına kesinlikle gelmez.
  • Test, ilkokuldan itibaren «yetenek» ve «ilgi»yi ayrı ayrı değerlendirir.
  • Test raporları metaanaliz yapmaya imkan sağlar.

Değerli Anne-Babalar,

OTF Özel Okul Tercih Fuarı olarak, ülkemizde feda edilecek hiçbir çocuk olmadığını düşünüyoruz. Her çocuğun doğuştan getirdiği potansiyellerin ve yeteneklerin, hem onun kişisel geleceği hem de ülkemizin geleceği için çok önemli olduğuna inanıyoruz. OTF Özel Okul Tercih Fuarı markası olarak bu inancımız doğrultusunda sizlere ve çocuklarımıza hizmet vermekten gurur duyuyoruz.

Bir Yorum Bırakın

Yorum Yap