Nur Severler / Anne Her Yaşa Akıl Oyunları Kurucusu

Eğitimde Akıl Oyunları uygulamaları

1967 yılında Denizli’de doğan Nur Sevenler, Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi’nden öğretmenlik formasyonu sertifikasını almıştır. 20 yıl boyunca farklı eğitim kurumlarında, farklı yaş gruplarına İngilizce öğretmenliği ve okutmanlık yaparak geniş bir yelpazede deneyim kazanmıştır. Bu kurumların arasında devlet okulları, Bilkent Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Türk-Amerikan Derneği, Işıkkent Eğitim Kampusü bulunmaktadır. Yurtiçinde ve yurtdışında pek çok eğitim ve seminere katılmış, çeşitli belgeler almıştır. Bunlardan bazıları; Certificate for Overseas Teachers of English, High Scope, Teacher Training for Primary EFL, Curriculum Mapping, Diksiyon ve Etkili Konuşma, Anne Destek Programı, Eğitimde Finlandiya
Yaklaşımı olarak sıralanabilir.
2007 yılında Anne Her Yaşa Akıl Oyunları firmasını kuran Nur Sevenler, Türkiye’de akıl/zeka oyunlarının eğitimde bilinçli ve kapsamlı olarak kullanılmasına öncülük etmiştir. Dünya çapında akıl oyunlarını araştıran, eğitimci yaklaşımıyla en uygunlarını seçen, Türkçeleştiren, ülkemize getirerek kendi mağazasında ve bayilerince satışını sağlayan, bu konuda eğitim ve danışmanlık hizmetleri veren Nur Sevenler, Türkiye’de alanında bir numara olmanın ve yurtdışındaki en büyük firmalarca tanınmanın ve tercih edilmenin haklı gururunu yaşamaktadır. Anne Her Yaşa Akıl Oyunları firmasındaki yönetsel işlerinin yanı sıra Uluslararası Oyun Tabanlı Öğrenme Programı Uygulayıcı
Eğitimi Eğitmeni ve Koordinatörü olarak da aktif bir şekilde çalışmaktadır.
Nur Sevenler farklı eğitim kurumlarında Akıl ve Strateji Oyunları ile Düşünme Becerilerini Geliştirme, Olumlu Disiplin, Drama Yoluyla Konuşma gibi başlıklarla çeşitli seminerler vermiştir. Ayrıca farklı etkinliklerde de akıl oyunları eğitimi konusunda konuşma yapmak üzere davet almış ve atölye çalışmaları yapmıştır. Geçen yıl Riga’da gerçekleştirilen Kutu Oyunları Festivali’ndeki seminerde ve yurtdışında farklı ülkelerde yapılan oyun geliştirme toplantılarında da oyun tabanlı öğrenme ile ilgili paylaşımlarda bulunmuştur. Akıl Oyunları ile ilgili farklı projeler geliştirmeye devam eden Nur Sevenler, evli ve iki çocuk annesidir.

Eğitimde Akıl Oyunları Uygulamaları

 Akıl oyunları, zeka oyunları ve eğitimde oyunlaştırma kavramları özellikle 21. Yüzyılın başından beri tüm
dünyada sıklıkla konuşulmaya başlandı. Ülkemizde de akıl oyunları 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında
ortaokullarda zorunlu seçmeli ders olarak müfredatta yerini aldı. Günümüzde birçok devlet okulu ve özel okul,
anaokulundan liseye kadar bu oyunları kullanıyor. Ayrıca özel yetenekli ve özel eğitim öğrencileri için yapılan
çalışmalarda da kullanılan akıl oyunları, rehberlik öğretmenlerinin de elinin altında bulundurdukları en etkin
araçlardan biri oldu.
Öğrenmeyi kolaylaştırması, sınıf ortamında pratik kullanımı, branş derslerine entegre edilebilmesi, rehberlik
birimlerinde gözlem ve gelişim amaçlı kullanılabilmesi gibi birçok özelliğinden dolayı akıl oyunlarının eğitimde
kullanılmaya başlanması öğrenciler ve öğretmenler adına çok sevindirici bir gelişmedir. Çünkü bu şekilde,
sınıflarda eğlenceli bir atmosfer oluşturulabilmekte, öğrenciler kendilerini güvenli bir öğrenme ortamında
hissetmekte ve sistem etkin uygulandığında da çocuklar çaba gerektiren bilişsel etkinliklere yönelmektedir,
üstelik bu etkinliklerden de keyif almaktadırlar.
Akıl oyunlarından en fazla yararın sağlanması için ilgili çalışmaların bilinçli olarak uygulanması gerekir.
Uygulamalar gelişigüzel bir etkinlik şeklinde değil, sistemli ve yapılandırılmış bir plan dahilinde yapılmalıdır.
Uygulayan kişinin yalnızca oyunun kurallarını ve oynanma şeklini bilmesi yeterli değildir. Bir program
oluşturulacağı zaman öğrencilerinin ihtiyaçlarını ve grubun özelliklerini dikkate alarak doğru oyunları seçmesi de
önemlidir. Bunun için de uygulayıcının bir akıl oyununu oynadığında, bu oyunun hangi düşünme becerisini
geliştirdiğini tespit edebilmesi gerekir. Farklı becerilere yönelik oyunlarla oluşturulan bir program doğru şekilde
uygulandığında öğrencilerin güçlü ve geliştirmesi gereken yönlerinin fark edilmesi mümkün olur. Üstelik yine bu
oyunlarla istenilen beceriler eğlenceli bir şekilde geliştirilebilir.
Problem çözme stratejilerinin ve sosyal/duygusal becerilerin geliştirilmesinde de akıl oyunları etkili araçlardan
biridir. Akıl oyunlarının sistematik olarak kullanıldığı Oyun Tabanlı Öğrenme Programı’nı etkin bir şekilde
uygulayan eğitimcilerin verdiği geri bildirimlerde de öğrencilerinin daha çok soru sormaya başladıkları, ekip
çalışmalarında daha çok uyum gösterdikleri, okulu daha çok sevdikleri, daha çok çabaladıkları ve
farkındalıklarının arttığı ifadeleri yer almaktadır.
Yapılan bazı bilimsel çalışmalarda akıl oyunlarının sistemli ve etkin bir şekilde kullanıldığında beynin gelişimine
olumlu katkıları bulunduğu tespit edilmiştir. Örneğin; Berkeley Üniversitesi’nin akıl oyunlarının zekanın gelişimi
üzerine yaptığı bilimsel çalışmayı 2009 yılında Amerika’da yayınlanan bir haberden Türkçeye çevirip
yayınladığımda öğrendiğim bilgiler sistematik uygulamanın önemini göstermektedir. Kullanılan oyun zekanın
hangi alanını çalıştırıyorsa çocukların bu alandaki yeteneklerinin toplamda 20 saatlik düzenli bir uygulama ile
geliştiği kaydedilmiştir. Benzer bir çalışma 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında Türkiye’de devlet okullarında bir
ilk olarak "Oyun Temelli Matematik Öğrenme Laboratuvarı Projesi” gerçekleştirilmiştir. Bu projede de akıl
oyunlarının çocukların hem düşünme becerilerinde hem de sosyal duygusal becerilerinde gelişmeler olduğu
gösterilmiştir.
Uygulayıcıların hedefleri doğru belirleyip, etkin bir sistem oluşturdukları sürece, farklı öğrenen her öğrenciye de
kolaylıkla ulaşacaklardır. Böylece her bir öğrencinin algılamasını ve kavramasını artırarak tüm öğrencilerinin
akademik başarılarının da artmasını sağlayabilirler. Daha da önemlisi bu sistemde gelişen çocuklar kendini bilen,
karşılaştığı problemleri çözebilen, üretken ve azimli bireyler olacaklardır.

Bir Yorum Bırakın

Yorum Yap